Konkurransevilkår: Vinn spaweekend

Yoplait vinterkampanje 2021

1. Kampanjeansvarlige

Kampanjen arrangeres av Fjordland AS.

2. Om kampanjen

Kampanjen varer fra uke 1 til og med uke 8 2021. Konkurransen gjennomføres på Yoplait sin hjemmeside: yoplait.no/spaweekend

For å delta skal man, via et skjema, svare på spørsmål om Yoplait og fylle ut kontaktinformasjon.

Markedsføring av og informasjon om kampanjen vil kunne finnes på Yoplait sin nettside, butikkmateriell og på emballasjen til enkelte varianter av Yoplait Double 0%.

Vi tar forbehold om at det kan finnes emballasje med kampanjetrykk i butikk etter at kampanjen er avsluttet. Det er dessverre ikke mulig å delta etter uke 8.

3. Om premien og trekning av vinnere

Det trekkes én vinner av premien, et gavekort på The Thief i Oslo på en verdi av 20 000 kroner. Gavekort kan bruke som betalingsmiddel på hotellet, i THIEF FOODBAR, eller i THIEF SPA. Reisen til Oslo må dekkes selv.

Vinneren trekkes tilfeldig blant de som deltar. Det gjøres etter endt kampanjeperiode. Navn på vinner vil bli publisert på konkurransesiden når trekningen er gjort og vinneren er kontaktet.

Vinneren kontaktes på e-postadressen de har registrert og blir bedt om å oppgi adresse for å få premien tilsendt.

Gavekortet kan ikke veksles i kontanter. Kortet er gyldig 1 år fra kjøpsdato, som vil være etter at vinneren er kontaktet.

4. Gyldig deltagelse

Deltagere må fylle ut korrekt kontaktinformasjon.

Deltagere må være over 18 år, eller sende inn samtykke fra foresatte. 

Arrangørbedriftenes ansatte og deres nærmeste familie kan ikke delta i konkurransen.

5. Personvernerklæring for kampanjen

Hvis du vinner konkurransen vil du bli kontaktet via e-post eller telefon for å oppgi informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien og leveringen av den. Navn på vinner vil bli publisert på konkurransesiden.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi vil kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Selskaper vi samarbeider med for å gjennomføre konkurransen vil ved behov få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre videre oppbevaring er nødvendig for gjennomføring av konkurransen, dokumentasjon av at konkurransen er gjennomført, eller dersom videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Fjordland AS (org.nr. 936661386). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post: personvern@fjordland.no

Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.