Konkurransevilkår: Vinn smoothieblender

Yoplait sommerkampanje 2020

1. Kampanjeansvarlige

Kampanjen arrangeres av Fjordland AS.

2. Om kampanjen

Kampanjen varer fra uke 17 til og med uke 34. Konkurransen gjennomføres på Yoplait sin hjemmeside: yoplait.no/vinn-smoothieblender

For å delta skal man, via et skjema, svare på et spørsmål om Yoplait og fylle ut kontaktinformasjon.

3. Gyldig deltagelse

Deltagere må fylle ut korrekt kontaktinformasjon.

Deltagere må være over 18 år, eller sende inn samtykke fra foresatte. 

Arrangørbedriftenes ansatte og deres nærmeste familie kan ikke delta i konkurransen.

4. Om premien og trekning av vinnere

Totalt 18 personer vinner hovedpremien, en Power Fuel blender fra Wilfa

Vinnerne trekkes hver uke i kampanjeperioden (første trekning er uke 18). Trekningen gjøres tilfeldig blant de som deltar. Navn på vinnere vil bli publisert på konkurransesiden fortløpende.

Vinnerne kontaktes på e-postadressen de har registrert og blir bedt om å oppgi adresse for å få premien tilsendt. Vi vil opplyse om at korona-situasjonen kan påvirke leveringstid av premien.

Premien kan ikke byttes i penger e.l.

5. Personvernerklæring for kampanjen

Hvis du vinner konkurransen vil du bli kontaktet på e-post (eventuelt telefon) for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien og leveringen av den. Navn på vinnere vil bli publisert på konkurransesiden.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi vil kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Selskaper vi samarbeider med for å gjennomføre konkurransen vil ved behov få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre videre oppbevaring er nødvendig for gjennomføring av konkurransen, dokumentasjon av at konkurransen er gjennomført, eller dersom videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Fjordland AS (org.nr. 936661386). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post: personvern@fjordland.no

Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.