Konkurransevilkår: Vinn OBH Nordica Power Rocket

Yoplait Double 0% kampanje i Coop Obs

1. Kampanjeansvarlige

Kampanjen arrangeres av Fjordland AS i samarbeid med Pulse Communications AS.

2. Om kampanjen

Kampanjen varer fra 20.05.2019 til og med 02.06.2019. Den foregår i Coop Obs butikkene og på yoplait.no/obs der du deltar ved å velge din Coop Obs butikk hvor du skal ha kjøpt minimum 3 Yoplait Double 0% produkter.

3. Gyldig deltagelse

Vinnere må kunne fremvise kvittering på kjøp av minimum tre Yoplait Double 0% produkter.

Deltagere må være over 18 år, eller sende inn samtykke fra foresatte. 

Arrangørbedriftenes ansatte og deres nærmeste familie kan ikke delta i konkurransen.

4. Om premien og trekning av vinnere

Totalt 31 personer vinner hovedpremien, en blender type OBH Nordica Power Rocket. Det er totalt 31 vinnere fordelt på 31 Coop Obs butikker. Det vil si 1 vinner per butikk.

Vinnerne trekkes tilfeldig blant de som deltar og kontaktes på e-postadressen de har registrert. Vinnerne må respondere innen to uker for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen. Premien kan ikke selges videre eller byttes i penger.

Vinnere kan hente sin premie i Coop Obs butikken hvor de handlet Yoplait Double 0% produktene. Vinnere bes henvende seg i butikkens egen informasjonsdisk.

5. Personvernerklæring for kampanjen

Hvis du vinner konkurransen vil vi, eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen, ta kontakt med deg på e-post eller telefon for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien og leveringen av den. 

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi vil kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Selskaper vi samarbeider med for å gjennomføre konkurransen vil ved behov få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre videre oppbevaring er nødvendig for gjennomføring av konkurransen, dokumentasjon av at konkurransen er gjennomført, eller dersom videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Fjordland AS (org.nr. 936661386). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post: personvern@fjordland.no

Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.